Thiết kế thi công nội thất ngân hàng MB Bank chi nhánh quang trung

Thiết kế thi công nội thất ngân hàng MB Bank chi nhánh quang trung

| |Công trình ngân hàng


Thiết kế thi công nội thất ngân hàng MB Bank chi nhánh quang trung: Thiết kế thi công hệ thống điện mạng, điện thoai, Xây dựng cải tạo, nội thất bời IDT Decor.

Công ty IDT chuyên thiết kế nội thất, thi công nội thất ngân hàng.