Thiết kế thi công nội thất ngân hàng SCB Bank

Thiết kế thi công nội thất ngân hàng SCB Bank

| |Công trình ngân hàng

Công ty IDT Thiết kế thi công nội thất ngân hàng SCB Bank. Bao gồm xây dựng, hệ thống điện mạng, Thiết kế thi công nội thất.

Công ty IDT là công ty thiết kế, và công ty nội thất. Có xưởng chuyên sản xuất đồ nội thất cho thiết kế riêng.