Mẫu nhà phố thông dụng 01

Mẫu nhà phố thông dụng 01

| |Mẫu nhà ở thông dụng

Mẫu nhà phố thông dụng 01 của Kiến trúc sư Thủy ngọc Tuân

 Đây là những mẫu nhà trong cuốn sách Mẫu nhà Ở thông Dụng Phát hành.